KONFERENCJE I SYMPOZJA

21 czerwca 2014 r. odbędzie się w Lądzie nad Wartą sympozjum „Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej”. Sympozjum jest objęte patronatem Księdza Inspektora Marka Chmielewskiego SDB oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Wyższemu Seminarium Duchownemu Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie gratulujemy interesującego pomysłu i życzymy, by poszukiwania naukowe przyniosły dojrzałe owoce wychowawcze.

PROGRAM

930

OTWARCIE – ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, Rektor WSD TS (WNHiS UKSW)

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SYMPOZJUM - prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Prodziekan WNP

SESJA I - TEORETYCZNA – moderator sesji: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk

1000

WYCHOWANIE W PRZESTRZENI AGATOLOGICZNEJ – ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski (UKSW Warszawa) ­– Salezjanin, Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1030

MŁODZIEŻ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ - SZANSE I ZAGROŻENIA – ks. prof. dr Zbigniew Formella (UPS RZYM) – Salezjanin, Dyrektor Instytutu Psychologii Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie     

1100

DIALOG MOTYWUJĄCO-WSPIERAJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ NIEPRZYSTOSOWANĄ SPOŁECZNIE –prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus (UKSW Warszawa) ­– Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1125

PRZERWA

1150

SESJA II – TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA – moderator sesji: prof. Anna Fidelus

WYCHOWAWCZE WYKORZYSTANIE KREATYWNOŚCI MŁODYCH LUDZI – ks. Roger Coffi Anoumou (UPS Rzym) – Kapłan z Beninu, doktorant Katedry Psychologii Wychowawczej Instytutu Psychologii UPS Rzym

1210

ZJAWISKO MOBBINGU JAKO FORMA AGRESJI – mgr Roma Kosmatka (PPP Piła) – Pedagog szkół salezjańskich w Pile, pracownik PPP w Pile

1230

ks. dr Kazimierz Gryżenia (UKSW) – Salezjanin, wykładowca WNP UKSW w Warszawie i WSD TS w Lądzie

1250

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA METODY HARCERSKIEJ W RESOCJALIZACJI NIELETNICH – ks. mgr Tomasz Kościelny (WSD TS Ląd) – Salezjanin, prorektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie

1310

ZASADA EWANGELICZNEJ MIŁOŚCI PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W PROJEKCIE „ADOPCJA SERCA” –ks. dr Zbigniew Babicki (UKSW) – Pallotyn, adiunkt WNP UKSW w Warszawie

1330 - 1410

PRZERWA OBIADOWA

1415

DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW – prowadzi: ks. prof. Zbigniew Formella

1500

SESJA III – PREZENTACJE – moderator sesji: ks. Tomasz Kościelny

 

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH LĄDZKICH ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI UKSW w latach 2012 i 2013 – ks. mgr Jacek Zdzieborski (WSD TS Ląd) – Salezjanin, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie

1530

PROBLEMATYKA TEGOROCZNYCH PRAC DYPLOMOWYCH LĄDZKICH ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI UKSW

kl. Sebastian Bełz: Rola katechezy szkolnej w wychowaniu młodzieży gimnazjalnej

kl. Marcin Bielawny: Rola muzyki w wychowaniu

kl. Patryk Chmielewski: Wykorzystanie zagadnień sozologicznych w resocjalizacji

kl. Damian Okroj: Sieroctwo a rozwój relacji dziecka. Specyfika wychowania w rodzinie niepełnej

1630

Zakończenie sympozjum