KONFERENCJE I SYMPOZJA

XXII SYMPOZJUM LITURGICZNE

  • Ląd - 19 października 2007

Sympozjum zatytułowane "Martyrologium romanum jako świadectwo świętości Kościoła", odbędzie się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. W trakcie sympozjum zostanie wręczona doroczna Nagroda im. ks. prof. Adama Duraka.

PROGRAM SYMPOZJUM

SESJA I: godz. 9.00
Otwarcie Sympozjum
ks. dr MAREK CHMIELEWSKI, Wikariusz Inspektora Salezjańskiej Prowincji św. Wojciecha

Słowo wstępne:
ks. dr ZENON KLAWIKOWSKI, Rektor WSD TS w Lądzie n. Wartą

Wręczenie nagrody im. Ks. Prof. Adama Duraka
ks. prof. dr hab. HENRYK STAWNIAK, Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Ks. Prof. A. Duraka

REFERATY:

Il significato e il valore e l'attualita di Martyrologium romanum
ks. prof. MANLIO SODI (UPS, Rzym)

Redakcja posoborowego Martyrologium romanum z roku 2001
ks. prof. dr hab. JERZY STEFAŃSKI (KUL, Lublin)

EUCHARYSTIA pod przewodnictwem i z homilią
ks. Wikariusza MARKA CHMIELEWSKIEGO

SESJA II, godz. 14.30

Współcześni męczennicy za wiarę
ks. dr ARKADIUSZ DOMASZK (UKSW, Warszawa)

Martyrologium utrwaleniem życia świętych - Piątka Poznańska. (duchowość nowych błogosławionych)
ks. mgr lic. WŁADYSŁAW NOWAK

Zakończenie obrad
ks. dr JAN RUSIECKI (UKSW, Warszawa)