Sprawozdanie z działalności 2017:

Sprawozdanie finansowe 2017:

Sprawozdanie z działalności 2016:
 

Sprawozdanie finansowe 2016:

Sprawozdanie z działalności 2015:
 

Sprawozdanie finansowe 2015:

Sprawozdanie z działalności 2014:
 

Sprawozdanie finansowe 2014 cz. 1:

Sprawozdanie finansowe 2014 cz. 2:

Sprawozdanie z działalności 2013:

Sprawozdanie finansowe 2013 cz. 1:

Sprawozdanie finansowe 2013 cz. 2:

Sprawozdanie z działalności 2012:

Sprawozdanie finansowe 2012 cz. 1:

Sprawozdanie finansowe 2012 cz. 2:

Sprawozdanie z działalności 2011:

Sprawozdanie finansowe 2011 cz. 1:

Sprawozdanie finansowe 2011 cz. 2:

Sprawozdanie z działalności 2010:

Sprawozdanie finansowe 2010:

Sprawozdanie z działalności 2009:

Sprawozdanie finansowe 2009:

Sprawozdanie z działalności 2006-2008:

Sprawozdanie finansowe 2007-2008: