TNFS publikuje pozycje książkowe, które są rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz książkami profesorskimi swoich członków. Pierwszy tom tej serii wydawniczej ukazał się w roku 2010. Redaktorem naukowym serii "Studia i Rozprawy" jest ks. Jan Niewęgłowski.

Dotychczas ukazały się:

  • Tom 7 – Wojciech Osial, Historia katechizmu: geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013
  • Tom 6 – Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościola w poszukiwaniu własnej tożsamości, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013
  • Tom 5 – Mariusz Chamarczuk, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013. Książka do pobrania w formacie PDF.
  • Tom 4 – Jan Niewęgłowski, Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2011
  • Tom 3 – Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego; Wydawnictwo Salezjańskie 2011
  • Tom 2 – Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia: (re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleiermachera, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego : Wydawnictwo Salezjańskie 2010
  • Tom 1 – Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej: próba oceny, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2010