VARIA

TNFS publikuje także pozycje książkowe, które nie należą do żadnej z wydawanych przez Towarzystwo serii wydawniczych. Ukazują się one w ramach tzw. Varia. Dotychczas ukazały się: